Zabbix (3.4.8,Ubuntu) üzerine FreeTDS ile MSSQL’e bağlantı kurulumu, php ile test edilmesi.

MSSQL FREETDS kurulum notları:
1 – sudo apt-get install -y unixodbc unixodbc-dev unixodbc-bin libodbc1 odbcinst1debian2 tdsodbc php7.0-odbc
2 – sudo apt-get install -y freetds-bin freetds-common freetds-dev libct4 libsybdb5
3 – sudo nano /etc/odbcinst.ini ve aşağıdakileri ekle;
[ODBC]
Trace = No
TraceFile = /tmp/odbc.log
[FreeTDS]
Description = FreeTDS
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
UsageCount = 1
4 – sudo nano /etc/odbc.ini ve aşağıdakileri ekle;
[dbserverdsn]
Driver = FreeTDS
Server = 192.168.XXX.X51
Port = 1433
Database = <MC…POS>
Driver=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
UsageCount = 1
[Default]
Driver=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
5 – sudo nano /etc/freetds/freetds.conf açılır ve dosya içeriği aşağıdaki gibi yapılır;
_________________________________________________________________________________________________
#   $Id: freetds.conf,v 1.12 2007/12/25 06:02:36 jklowden Exp $
#
# This file is installed by FreeTDS if no file by the same
# name is found in the installation directory.
#
# For information about the layout of this file and its settings,
# see the freetds.conf manpage “man freetds.conf”.
# Global settings are overridden by those in a database
# server specific section
[global]
        # TDS protocol version
tds version = 4.2
port = 1433
# Whether to write a TDSDUMP file for diagnostic purposes
# (setting this to /tmp is insecure on a multi-user system)
; dump file = /tmp/freetds.log
; debug flags = 0xffff
# Command and connection timeouts
; timeout = 10
; connect timeout = 10
# If you get out-of-memory errors, it may mean that your client
# is trying to allocate a huge buffer for a TEXT field.
# Try setting ‘text size’ to a more reasonable limit
text size = 64512
# A typical Sybase server
[egServer50]
host = symachine.domain.com
port = 5000
tds version = 5.0
# A typical Microsoft server
[dbserverdsn]
database = <MC…POS>
host = 192.168.XXX.x51
port = 1433
tds version = 7.0
client charset = UTF-8
_________________________________________________________________________________________________
kaydedilir ve çıkılır.
6 – PHP test sayfası :

<?php

ini_set(‘display_errors’, 1);
ini_set(‘display_startup_errors’, 1);
error_reporting(E_ALL);

$baglanti = odbc_connect(“dbserverdsn”,”sa”,”user_sifre”);

if ($baglanti) echo “<span style=’color:green’>Baglandi</span>”.”</br>”;

$sorgu = odbc_exec($baglanti,”SELECT e.firstname, e.lastname,e.posref FROM LOCATION_ACTIVITY_DB.dbo.XXXXXXX e”);

while( $row = odbc_fetch_array($sorgu) ){
echo $row[“firstname”].” “.$row[“lastname”].”<br>”;
}
?>

7 – Başka DB lere bağlanılacaksa /etc/odbc.ini dosyasına eklenip bağlantı yapılabilir. Örnek;
sudo nano /etc/odbc.ini
[xxx_pos]
Driver = FreeTDS
Server = 192.168.XXX.X51
Port = 1433
Database = <MC..POS>
Driver=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
UsageCount = 1
[yyy_pos]
Driver = FreeTDS
Server = 192.168.XXX.X51
Port = 1433
Database = <DB_ISMI>
Driver=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
UsageCount = 1
Not : Başka db ye bağlanırken o db yi sorguda belirtilmelidir.
Örnek :
$baglanti = odbc_connect(“xxx_pos”,”sa”,”user_sifre”);

veya

$baglanti = odbc_connect(“yyy_pos”,”sa”,”user_sifre”);
gibi…
8 – “service apache2 restart” komutuyla apache restart edilir ve işlem bitti…

Zabbix (3.4.8,Ubuntu) üzerine Oracle 11.2 için “Oracle Client” kurulumu, php ile test edilmesi.

Oracle client kurulumu

Önce buradan basic, devel ve sqlplus rpm paketleri indirilir. Sonra alttaki adımlardan devam edilir.

1 – Zabbix e WinSCP ile bağlanıp home klasöre oracle dosyaları atılır. (.rpm dosyaları)
2 – Sonra apt-get update & apt-get install -y gcc ntp alien unzip php7.0-dev kurulur.
3 – Restart önerilir : shutdown -r now
4 – kok teki oracle dosyaları (rpm ler) alien -i oracle-basic,devel ve sqlplus olarak TEKER TEKER kurulur.
5 – sqlplus PROXXX/PROXXX@192.168.xxx.xxx/VX8 veya sqlplus64 PROxxx/PROxxx@192.168.xxx.xxx/Vx8 komutlarıyla test edildiğince eğer hata alınıyorsa,
5.1 export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib/${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH} komutu uygulanır.
5.2 sudo nano /etc/profile.d/oracle.sh && sudo chmod o+r /etc/profile.d/oracle.sh ve içine
export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/11.2/client64
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
satırları girilir.
5.3 sudo nano /etc/ld.so.conf.d/oracle.conf && sudo chmod o+r /etc/ld.so.conf.d/oracle.conf && ldconfig
ve içine
/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib/
yazılır.
6 – Restart önerilir : shutdown -r now

Sonrasında OCI kurulumu :
1 – Dosya kok e atılır oci8-2.1.8.tgz (öncesinde bu dosya internetten indirilir)
2 – tar -xzvf oci8-2.1.8.tgz ile açılır
3 – cd oci8-2.1.8 ile klasore girilir
4 – phpize yapılır
5 ./configure –with-oci8=shared,instantclient,/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib
6 – make yapılır
7 – make install yapılır.
8 – /usr/lib/php/20151012/oci8.so da dosyanın olduğu kontrol edilir.
9 – /etc/php/7.0/cli/php.ini ve /etc/php/7.0/apache2/php.ini açılır ve [OCI8] yazan yerin altına “extension=oci8.so” eklenir
10 – “service apache2 restart” yapılır.
11- VE KURULUM BİTTİ… 🙂

PHP de test edip kontrol :

<?php

ini_set(‘display_errors’, 1);
ini_set(‘display_startup_errors’, 1);
error_reporting(E_ALL);

$conn = oci_connect(‘PROXXX’, ‘PROXXX’, ‘//192.168.XXX.XXX:1521/VX8’);

$stid = oci_parse($conn, ‘SELECT PG.ADI, PG.SOYADI, PG.VERILENODANO, PG.GELISTARIHI, PG.AYRILISTARIHI FROM XXXXXX PG’);
oci_execute($stid);

echo “<table>\n”;
while (($row = oci_fetch_array($stid, OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS)) != false) {
echo “<tr>\n”;
foreach ($row as $item) {
echo ”  <td>”.($item !== null ? htmlentities($item, ENT_QUOTES) : “&nbsp;”).”</td>\n”;
}
echo “</tr>\n”;
}
echo “</table>\n”;

?>

Fitness üye takip programı

Bir arkadaşın talebiyle basit bir fitness üye takip programı yazmıştık. Sonra bu programı sizlerle paylaşmak istedim. Programın ücretsiz versiyonunda 100 adet müşterinin bilgilerini, üyeliklerini, ödemeleri takip edebilirsiniz.

Program, fitness üye takibinin dışında, farklı üye takip işleri için de kullanılabilir.

Programı, FitnessUyeTakip.exe dosyasına tıklayıp açtığımızda ekrana “giriş ekranı” gelecektir. Programın varsayılan kullanıcı adı ve şifresi “admin” ve “123” tür. Bu varsayılan şifreyi isterseniz sizde programda değiştirebilirsiniz.

giris ekrani

Ana ekran açıldığında buradaki “İŞLEMLER” kısmında müşteri takip işlemleri yapılır. “TANIM ve RAPORLAR” kısmında da tanımlamalar ve raporlar  ve şifre değiştirme işlemleri yapılır.

fitness ana ekran

Programda önce müşteri kaydı yapılır. Sonrasında müşterinin üyelikleri girilir, varsa alınan ödemeler girilir. Müşteri kayıt kısmından müşteri seçilir seçilmez, müşterinin üyelikleri ve ödemeleri ekrana getirilir. Eğer müşterinin borcu/alacağı varsa ekranda belirtilir.

Üyelik ve ödemeler kısmındaki kayıtlara çift tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz.

Üyelik ve ödemeler kısmında sağ tuşa tıklayarak excele aktarım yapabilirsiniz. Yine sağ tuş ile yanlış girilen kaydı silebilirsiniz.

tanim ve raporlar

“TANIM ve RAPORLAR” kısmında da üyelik isimlerini, eğitmen isimlerini ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. Müşteri listesini ve müşteri borç/alacak listesini listeleyebilir, excele aktarabilirsiniz.

Umarım program sizin de işinize yarar.

Programı indir

Raspberry Pi ile sıcaklık derece ölçüm ve raporlama sistemi

Merhaba,

Bu kısımda Raspberry Pi ile yapılan derece ölçüm sistemi ve raporlarması anlatılmaktadır.

Derece ölçüm sisteminin adı “AutoTEMP” dir.

Ortam derecesini 5 dakikada bir ölçer, ölçülen derece üst ve alt limiti geçmişse size mail ve sms ile anında bildirir.

MAİL VE SMS ÖRNEĞİ:

 

Bu arada ölçüm dakikasını siz belirleyebiliyorsunuz. Yönetim panelinden 5 dakikada bir olan ölçüm periyodunu dakikada bir yada 10 dakikada bir gibi değiştirebilirsiniz.

Sistemde ölçüm sensörü olarak “DS18B20” sensörü kullanılmıştır. Sensörün uçları Raspberry Pi üzerindeki GPIO daki gerekli yerlere bağlanarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümü gerçekleştiren yazılım Python’da yazılmıştır.

Raspberry Pi yi açtığınız andan itibaren artık sistem dereceleri ölçmeye başlar. Dereceleri yönetim panelinden de görebilirsiniz

YÖNETİM PANELİ GİRİŞ EKRANI:

Yönetim paneline giriş yapmak için, internet tarayıcıya Raspberry Pi nin adresini yazmak yeterlidir. Ardından yukarıda gördüğünüz giriş ekranı çıkmaktadır. Kullanıcı adı “admin” , şifre ise sizin yönetim panelinden belirlediğiniz şifredir.

YÖNETİM PANELİ DURUM EKRANI:

Giriş yaptıktan sonra yönetim paneli durum ekranı gelir. Aşağıdaki gibidir ve son 3 saatin dereceleri gösterilir.

YÖNETİM PANELİ SENSÖR AYAR EKRANI:

Bu ekranda ise, Raspberry Pi ye bağlı olan ve dereceleri ölçen sensörün ayarları mevcuttur. Sensörün ismi, minimum ve maksimum derece limitleri, mail ve sms gönderimi yapılıp yapılmayacağı gibi ayarlar bu ekrandan yapılır.

YÖNETİM PANELİ RAPORLAR EKRANI:

İki tarih aralığında ölçülen derecelerin raporlandığı kısımdır.

 

YÖNETİM PANELİ GENEL AYARLAR EKRANI:

Derecelerin kaç dakikada bir ölçüleceği, mail ve sms gönderim ayarları, mail ve sms lerin kimlere gideceği, ne zaman ve hangi günlerde gideceği gibi ayarların yapıldığı ekrandır.

AutoNET Hakkında

Merhaba,

AutoNET, Raspberry Pi üzerinde çalışan, networke tanımlı cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol eden (pingleyen), networku  yabancı cihazlara karşı denetleyen ve sonuçlarını MAİL ve SMS ile gönderen bir sistemdir.

Örnek olarak, büyük bir işyerinde, Fabrikada, Hastanede yada Otelde ağda çalışan birçok cihaz vardır (access point, ip kamera, ip printer, server, pc, otomasyon v.b.).

Ve bu cihazların sürekli çalışmasını isteriz. Zaman zaman bu cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ağ taraması yaparız. Ancak bunu her zaman yapamayız. Bu işi bizim yerimize bir sistemin düzenli olarak yapması ne kadar kolaylık sağlardı değil mi?

İşte bu noktada AutoNET devreye giriyor.

AutoNET, tanımladığınız cihazları sizin belirlediğiniz periyotlarda kontrol eder ve eğer cihazlar kapalıysa size MAİL ve SMS ile bildirir.

Sizde, cihazların kapalı olması nedeniyle ortaya çıkabilecek problemler büyümeden sisteme müdahale edebilirsiniz.

Aynı zamanda AutoNET, networkte tanımladığınız cihaz dışında başka bir cihaz görürse (ağa sızıntı varsa) yine size MAİL ve SMS ile bildirir.

Diğer önemli bir özelliği ise, eğer networkte “ip çakışması” varsa yine size MAİL ve SMS ile bildirim yapar.

AutoNET Raspberry Pi cihaz içinde çalışmaktadır. Kontrol kısmı Pythonda, arayüz ise PHP de yazılmıştır.

Arayüzün anlatımı aşağıdadır;

 GİRİŞ EKRANI:

Cihazın varsayılan ip adresi 192.168.1.40 dır. tarayıcıdan adres yazıldığında aşağıdaki gibi bir giriş ekranı gelmektedir. Varsayılan kullanıcı adı “admin” , şifre ise “123” dür.  Şifreyi yönetim panelinden değiştirebilirsiniz.

GENEL AYARLAR EKRANI :

Giriş yaptıktan sonra ekrana aşağıdaki “GENELAYARLAR” ekranı gelir. Program ayarları kısmında raporların hangi mail adresine ve cep telefon numarasına gideceği, cihazların kaç dakikada bir kontrol edileceği, mail ve sms gönderim aktif/pasif etme ve raporların hangi gün/saatlerde gideceği ve mail server ayarları  yapılır.

Kullanıcı ayarları kısmında da giriş şifresi değiştirilir.

Altta “NETWORKTE TANIMLI CİHAZ LİSTESİ” bulunmaktadır. Bu listeden cihazlara isim verebilir, mail ve sms gönderimlerini aktif/pasif yapabilirsiniz.

En altta “NETWORKTE YABANCI CİHAZ LİSTESİ” vardır. Eğer ağda sizin tanımladığınız cihaz dışında yabancı bir cihaz var o cihaz burada gözükür.

NETWORK AYARLARI EKRANI:

Kotrol etmek istediğiniz ağ aralığını buradan girebilirsiniz. Autonet’in kontrol edebileceği ağ aralığında/cihaz sayısında herhangi bir üst limiti yoktur.

“NETWORK IP TABLOSUNU LİSTELE” kısmında dolu ve boş ip adresleri listelenmektedir. Bu sayede ip çakışması yapmadan boştaki ip adreslerini rahatça kullanabilirsiniz.

En altta ise AutoNET’in ip adres bilgileri vardır.

AutoNET ağları kontrol edebilmesi için her ağdan 1 tane ip adresi verilir.

Örnek olarak 192.168.1.0/24 lük ağınız varsa AutoNET’e bu ağdan 1 tane ip verilir => 192.168.1.40 gibi,

Örnek olarak 172.16.0.0/16 lık ağınız varsa AutoNET’e bu ağdan 1 tane ip adresi verilir => 172.16.0.40 gibi…

 PİNG RAPORLARI EKRANI:

Bu ekranda cihazların kapalı olduğu zamanlar listelenir. Aynı zamanda bu ekranda log silme de yapılır.

SIZINTI RAPORLARI EKRANI:

Bu ekranda ağda rastlanan yabancı cihazların raporu alınur.

Aynı zamanda çakışma yapan cihazlar gösterilir.

Bir diğer rapor ise “Son 10 gündür kapalı olan cihazlar” raporudur.

Bu ekranda da logları silebilirsiniz.

 RAPORLARIN MAİLLE VE SMS İLE GELMESİ:

Cihazların durumu aşağıdaki gibi maille gelmektedir;

Raporun sms ile gelmesi;