Phpmyadmin #1045 – Access denied for user ‘admin’@’localhost’ (using password: YES) sorunun çözümü

1 – Komut satırında; “service mysql stop”

2 – “sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &"

3 – “mysql -u root"  >> mysql şifresi girilir.

4 – “use mysql;”

5 – “UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD(‘yeni_sifre’) WHERE User=’root’;” veya diğer bir komut : ”

update user set password=PASSWORD("yeni_sifre") where User='root';"

6 – “flush privileges;”

7 – “quit;”

8 – “service mysql start” ve phpmyadmin root-yeni şifre ile kullanıma hazır…

Pfsense(FreeBSD) usb flash disk mount adımları

1 – Command line da komut : “camcontrol devlist” >> komut sonrasinda makinaya takili usb cihazlar listelenir. Bu kısımda usb genelde “da0” olarak gozukur.

2 –  “gpart list da0” ile usb nin detaylarına bakılabilir ancak mount etmek için bu adam önemli değildir.

3 – Rootta iken “mkdir usb_sandisk_8gb” ile bir klasor  olusturulur.

4 – “mount /dev/da0 /usb_sandisk_8gb” veya “mount_msdosfs /dev/da0s1 /usb_32gb_toshiba/” komutuyla usb mount edilir. Usb deki dosyalara bakmak istersek “ls /usb_sandisk_8gb” yazmamız yeterlidir.

 

Cisco switch port aktif etme ve erişime açma

1 – telnet <switch ip>

2 – enable – şifreyi gir

3 – conf t

4 – interface range FastEthernet0/1-24

5 – no shutdown

6- wr

şu komutları da uygulayabilirsin;

portları erişime açmak #########################
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range fastethernet0/1-24
Switch(config-if-range)# port-type nni
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 1
Switch(config-if-range)# end

wr (write) veya copy running-config startup-config

 

Zabbixte (3.4.8, Ubuntu) sms entegrasyonu

1 – Öncelikle http://www.smsvitrini.com dan bir hesap açıp kullanıcı adı ve şifremizi alıyoruz.  Yanında 1.000 kredi alıyoruz.

2 – Sonra sms.sh adında bir script yazıp içine aşağıdaki kodları ekliyoruz. Bu dosyayı “/usr/lib/zabbix/alertscripts/sms.sh” da oluşturuyoruz.

_____________________

to=$1
subject=$2
mesaj=$3
curl –data “islem=1&user=<KULLANICI_ADI>&pass=<SIFRE>&mesaj=$mesaj&numaralar=$to&baslik=SMS_BASLIGI” http://api.smsvitrini.com/index.php

_____________________

3 – “chmod 755 sms.sh” yapıyoruz.

4- Zabbix’te  Administration > MediaType  kısmına “netsms” ekleyip aşağıdaki gibi giriyoruz;

zabbix sms ayar

5 – Artık “netsms” eklendi. Şimdi bir tane “Action” ekleyelim;

Yeni bir Action oluşturup “Operations” kısmından aşağıdaki ekrandaki gibi “netsms” seçilir ve update yapılır;

zabbix sms action

6 – Artık event oluştuğunda ilgili trigger “netsms”i çalıştırıp sms gönderecektir. Event oluşmadan sms in gidip gitmeyeceğini terminalden aşağıdaki komutu vererek test edebiliriz;

curl –data “islem=1&user=<KULLANICI_ADINIZ>&pass=<SIFRENIZ>&mesaj=deneme 123&numaralar=<CEP_NUMARANIZ>&baslik=<SMS_BASLIGINIZ>” http://api.smsvitrini.com/index.php

Komut sonrasında “DONUS|OK:75248541” gibi bir mesaj aldıysanız sms gitmiştir. Bunun dışında bir yerde hata vardır.

 

Zabbix (3.4.8,Ubuntu) üzerinde Python’dan MSSQL’e bağlantı için pyodbc kurulumu ve test edilmesi.

MSSQL PYODBC kurulumu:
$ git clone https://github.com/mkleehammer/pyodbc.git (Buradaki dosyayı indir ve kok e at, unzip et. oncesinde git yoksa yukle (apt-get install -y git))
$ python3 setup.py build
# python3 setup.py install
Sonrasın test edilmesi (mssql.py);
#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-
import pyodbc
################## TANIMLAR #####################
dsn = ‘MSSQLServer’
user = ‘sa’
password = ‘XXXXXX’
database = ‘MCXXXPOS’
################## TANIMLAR #####################
def kullanici_liste():
con_string = ‘DSN=%s;UID=%s;PWD=%s;DATABASE=%s;’ % (dsn, user, password, database)
con = pyodbc.connect(con_string)
cur = con.cursor()
cur.execute(“SELECT e.firstname, e.lastname,e.posref FROM LOCATION_XXXXX_DB.dbo.EMPLOYEE e”)
while (1):
row = cur.fetchone ()
if row == None:
break
print((‘%s %s ‘ %(row[1],row[2])))
kullanici_liste()
_________________________________________________________________________________________________
Not : çalıştırınca hata alırsan, dsn tanımlamasını yapmalısın.
/etc/odbc.ini dosyasından aşağıdakiler ekle;
[MSSQLServer]
Driver = FreeTDS
Description = Any description
Trace = No
Server = 192.168.XXX.XXX
Port = 1433
TDS version = 0.95
Database = MCXXXPOS

Zabbix (3.4.8,Ubuntu) üzerinde Python’dan Oracle’a bağlantı için cx_Oracle kurulumu ve test edilmesi.

cx_oracle kurulumu
1 – pip kurulumu yapılır:
sudo apt-get install python3-pip python3-dev build-essential
sudo pip install –upgrade pip
sudo pip install –upgrade virtualenv
2 – pip install cx_Oracle

python ile test (oracle.py):

#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-

import cx_Oracle

conn_str = “PROXXX/PROXXX@192.168.XXX.XXX:1521/VX8”
conn = cx_Oracle.connect(conn_str)
c = conn.cursor()
c.execute(“SELECT PG.ADI, PG.SOYADI, PG.VERILENODANO, PG.GELISTARIHI, PG.AYRILISTARIHI FROM PRO_XXX PG ORDER BY PG.VERILENODANO”)
for row in c:
print (row[0], ‘-‘, row[1], ‘-‘, row[2], ‘-‘, row[3], ‘-‘, row[4])
conn.close()